SPK 'dan foreks cezası

Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK );  04 Şubat tarihinde yayınladığı bülteninde, Kaldıraçlı İşlemlerle ilgili olarak müşterilere rutin bildirimlerin yapılmamış olması nedeniyle GCM Menkul Kıymetler A.Ş.'ne 47.079 TL İdari Para Cezası verdi.

SPK 'dan foreks cezası
SPK 'dan foreks cezası admin
Günlük ve aylık bildirimler yapılmamış SPK Bülteni'nde, GMC Menkul Kıymetler A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda; kaldıraçlı alım satım işlemlerinde; bazı yatırımcıların işlemleriyle ilgili olarak  günlük ve aylık bildirimlerin yapılmaması nedeniyle SPK Seri V.; No: 125  sayılı Tebliğ'in 17. madde 1. fıkrasına aykırılık teşkil ettiğinden; sözkonusu kuruma 47.079 TL para cezası verdiğini açıkladı. SPK Seri V  No:125 SPK'nın Seri V , No: 125 no'lu Tebliği Kaldıraçlı Alım Satım işlemleri'ni ve bu işlemleri gerçekleştirecek olan Kurumlara ilişkin esasları içeriyor. Madde 17 ise; "Müşterilere yapılacak bildirimler" başlığını taşıyor. Bu başlık altında; " (1) Bu Tebliğin 2 nci maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında faaliyet gösteren aracı kurumlar kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak müşterilerine günlük ve aylık bildirimlerde bulunmak zorundadır. (2) Müşterilere yapılacak aylık bildirimlerde, ilgili dönem içerisinde; a) Alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktar, b) Kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına, c) Açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına, ç) Aracı kurum nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere, d) Hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere, e) Teminat durumlarına, ilişkin bilgilere anlaşılır ve açık bir biçimde yer verilmesi zorunludur. (3) Aracı kurumlar tarafından, her işlemin yapıldığı günü izleyen iş günü içerisinde, bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde müşterilere bildirimde bulunulur. Bildirimin yapılma şekli aracı kurum ile müşteri arasında serbestçe belirlenebilir. (4) Aylık bildirimlerin yazılı olarak yapılması ve bildirime ilişkin belgelerin ilgili dönemi izleyen 7 gün içerisinde müşterilerin adreslerine taahhütlü olarak gönderilmesi esastır. Ancak, anılan belgeler müşterinin yazılı talebi üzerine, müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre içinde elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkân sağlanabilir. (5) Bildirimlerin yapıldığına ilişkin ispat yükü aracı kuruma aittir. (6) Aracı kurumlarca, yazılı talebi bulunan müşterilere günlük ve/veya aylık bildirim yapılmayabilir. Ayrıca, ilgili dönemde hesabında herhangi bir hareket bulunmayan müşterilere bildirimde bulunulmayabilir." açıklamaları yeralıyor.    
foreks GCM Menkul GCM Menkul foreks ceza SPK SPK GCM ceza SPK GCM Menkul ceza SPK Kaldıraçlı İşlem Cezası SPK Kaldıraçlı İşlem Tebliği
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
A101 Aktüel 1 Haziran 2017 Kataloğu İndirimli Ürünleri Neler? 1 Haziran 2017 A 101 Aktüel!
A101 Aktüel 1 Haziran 2017 Kataloğu İndirimli Ürünleri Neler? 1 Haziran 2017 A 101 Aktüel!
Şok Aktüel 27 Mayıs 2017 Hafta Sonu Kataloğu! Hafta Sonu Şok Aktüel Hangi Ürünler İndirimde?
Şok Aktüel 27 Mayıs 2017 Hafta Sonu Kataloğu! Hafta Sonu Şok Aktüel Hangi Ürünler İndirimde?